Lich sử hình thành

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ra đời theo quy định tại Nghị định số 79/2008/NĐ-CP cùng hệ thống các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị chuyên ngành triển khai các kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

TRUSOVIEN

         

          Là đơn vị mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng tập thể công chức, viên chức, người lao động đã không ngừng phấn đấu, xây dựng phát triển Viện. Những năm qua, Viện đã thu được nhiều thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của ngành y tế và chuyên ngành kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Việt Nam.

          Từ tháng 11/2015, Viện đã chính thức hoạt động tại địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sơ đồ chỉ đường