Quy mô - Sứ mệnh


Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, các sản phẩm hàng hóa và đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước ngày càng đòi hỏi phải được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua những chỉ số chính xác của kết quả kiểm nghiệm. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phấn đấu xây dựng đơn vị đạt Quy mô – Sứ mệnh – Phương châm sau đây:

          QUY MÔ:

          Trở thành một trong những đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực kiểm nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm thực phẩm và các lĩnh vực chuyên môn khác có liên quan.

          SỨ MỆNH :

          Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích của Viện  bằng các phương pháp đã được công nhận, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian kiểm nghiệm. Sử dụng những kết quả kiểm nghiệm với những phương pháp phân tích tối ưu trên hệ thống thiết bị kiểm nghiệm tiên tiến nhất để phục vụ xã hội, cộng đồng và các doanh nghiệp.

          PHƯƠNG CHÂM:

          Để thực hiện thành công chiến lược dài hạn đề ra, Viện không chỉ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với các chỉ tiêu phát triển tăng trưởng hàng năm mà còn xúc tiến định vị thương hiệu đi cùng với việc nhận thức về Phương châm để định hướng hành vi của từng cá nhân trong tập thể là :

                   - TRUNG THỰC;

                   - TẬN TÂM;

                   - CHÍNH XÁC;

                   - HIỆU QUẢ;

                   - UY TÍN.