Động thực vật thực nghiệm

Thử nghiệm độc tính

- Độc tính cấp: 

 • Độc tính cấp qua miệng (LD50) / Acute Oral Toxicity
 • Độc tính cấp qua da (LD50)/ Acute Dermal Toxicity
 • Độc tính cấp qua hô hấp (LC50)/ Acute Inhalation Toxicity
 • Khả năng kích thích mắt/ Acute Eye Irritation/Corrosion
 • Khả năng kích thích da/ Acute Dermal Irritation /Corrosion
 • Khả năng gây dị ứng/ Allergy/ Sensitization Test

- Độc sinh thái:

 • Độc tính cấp trên cá (LC50)/ Fish, Acute Toxicity Test
 • Độc tính cấp trên giun (LC50)/ Earthworm, Acute Toxicity Tests
 • Độc tính cấp qua da trên ong (LD50)/Honeybees, Acute Contact Toxicity Test
 • Độc tính cấp qua miệng (LD50)/ Honeybees, Acute Oral Toxicity Test
 • Độc tính cấp trên chim (LD50)/ Avian Acute Oral Toxicity Test

Ngoài ra, Viên cũng nhận nghiên cứu độc tính trường diễn, bán trường diễn và khả năng gây ung thư, đột biến của các chất hóa học hoặc các thành phẩm hóa chất có nguy cơ

Các dịch vụ kiểm nghiệm khác:

 • Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gồm kiểm tra vật liệu và kiểm tra thôi nhiễm: vi sinh gây bệnh như Salmonella; vi sinh chỉ điểm: coliform
 • Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Insulin ở thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN hỗ trợ điều trị bênh tiểu đường…).
 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Toll like receptor ở thuốc và thực phẩm chức năng.
 • Các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực.
 • Tham gia trong nghiên cứu các test kit.

Các hoạt động khác:

 • Nghiên cứu khoa học: 
  • Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp thành phố, cấp cơ sở… (1-2 đề tài/năm).
  • Hợp tác với các trường đại học nhận sinh viên thực phẩm tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh: Đại học khoa học tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học nông nghiệp I…
 • Đào tạo: Đào tạo cho tuyến kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và các phòng thí nghiệm có nhu cầu. Một số chương trình đào tạo thường xuyên của khoa gồm có:
 • Phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 • Phân tích hoạt độ enzyme
 • Phân tích độc tố tụ cầu
 • Phân tích vi sinh gây bệnh bằng phương pháp sinh học phân tử
 • Phân tích vi khuẩn có lợi bằng phương pháp sinh học phân tử
 • Điều tra tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.
 • Chuẩn bị mẫu thử nghiệm thành thạo: Tham gia đánh giá về độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu thử nghiệm thành thạo do Viện tổ chức.
 • Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia về kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.
 • Các hoạt động nghiên cứu khác liên quan đến an toàn thực phẩm: nguyên nhan sữa bị phồng do vi sinh, …
 • Tham gia các hoạt động khác của Viện: chứng nhận sản phẩm, giám định sản phẩm, hiệu chuẩn thiết bị, lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm…