Năng lực kiểm nghiệm khoa Vi sinh vật

1. Kiểm nghiệm thực phẩm, nước:

          - Kiểm nghiệm các vi sinh vật nhiễm trong thực phẩm bằng phương pháp truyền thống: nhóm vi khuẩn chỉ thị như tổng số vi sinh vật hiếu khí, tổng số coliform, … vi sinh gây bệnh: Vibrio, Salmonella, S. aureus

          - Kiểm nghiệm các vi sinh gây bệnh và có lợi bằng phương pháp sinh học phân tử: Salmonella, Listeria monocytogenes

          - Kiểm nghiệm độc từ vi khuẩn: Độc tố tụ cầu, độc tố botulinum…

          - Kiểm nghiệm các vi khuẩn có lợi: Lactobacillus, Biffibacteria, Bacillus subtilis,

          - Kiểm nghiệm vi sinh trong nước uống đóng chai, đóng binh: Pseudomonas aeruginosa, E. coli, coliform, Kỵ khí sinh H2S, liên cầu phân

2. Kiểm nghiệm các chất có hoạt tính sinh học:

          - Định lượng (xác định hoạt độ) enzyme: anpha-amylase, pepsin, natokinase, protease, cellulase, bromelain… trong nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng

          - Xác định hoạt tính (định tính) enzyme: anpha-amylase, pepsin, natokinase, protease, cellulase, bromelain… trong nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng

          - Định lượng (xác định hoạt độ) enzyme: Chitinase, pepsin, protease, cellulase, xylanse… trong nguyên liệu thực thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi

          - Xác định hoạt tính (định tính) enzyme: Chitinase, pepsin, protease, cellulase, xylanase… trong nguyên liệu thực thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi

          - Xác định beta glucan, Inulin...

3. Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi:

          - Vi khuẩn có lợi trong thức ăn chăn nuôi: Bacillus subtilis, Lactobacillus…

          - Vi khuẩn chị thị và gây bệnh trong thức ăn chăn nuôi: E. coli, Salmonella…

4. Thử nghiệm độc tính cấp cho thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất:

          - Thử nghiệm độc tính cấp đường miệng

          - Thử nghiệm độc tính cấp đường da

          - Thử nghiệm độc tính cấp đường hô hấp

          - Thử nghiệm khả năng kích ứng/bào mòn da

          - Thử nghiệm khả năng kích ưng/bào mòn mắt

          - Thử nghiệm khả năng gây dị ứng

          - Thử nghiệm độc tính cấp trên cá

5. Các dịch vụ kiểm nghiệm khác:

          - Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gồm kiểm tra vật liệu và kiểm tra thôi nhiễm: vi sinh gây bệnh như Salmonella; vi sinh chỉ điểm: coliform

          - Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

          - Tham gia trong nghiên cứu các test kit.

6. Các hoạt động khác:

          - Nghiên cứu khoa học:

          + Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp thành phố, cấp cơ sở… (1-2 đề tài/năm).

          + Hợp tác với các trường đại học nhận sinh viên thực phẩm tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh: Đại học khoa học tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học nông nghiệp I…

          - Đào tạo: Đào tạo cho tuyến kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và các phòng thí nghiệm có nhu cầu. Một số chương trình đào tạo thường xuyên của khoa gồm có:

  • Phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
  • Phân tích hoạt độ enzyme
  • Phân tích độc tố tụ cầu
  • Phân tích vi sinh gây bệnh bằng phương pháp sinh học phân tử
  • Phân tích vi khuẩn có lợi bằng phương pháp sinh học phân tử

          - Điều tra tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

          - Chuẩn bị mẫu thử nghiệm thành thạo: Tham gia đánh giá về độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu thử nghiệm thành thạo do Viện tổ chức.

          - Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia về kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.

          - Các hoạt động nghiên cứu khác liên quan đến an toàn thực phẩm: nguyên nhan sữa bị phồng do vi sinh, …

          - Tham gia các hoạt động khác của Viện: chứng nhận sản phẩm, giám định sản phẩm, hiệu chuẩn thiết bị, lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm…