Năng lực kiểm nghiệm khoa Vi sinh vật và biến đổi gen

1. Kiểm nghiệm thực phẩm, nước:

 • Kiểm nghiệm các vi sinh vật nhiễm trong thực phẩm bằng phương pháp truyền thống: nhóm vi khuẩn chỉ thị như tổng số vi sinh vật hiếu khí, tổng số coliform, … vi sinh gây bệnh: Vibrio, Salmonella, S. aureus…
 • Kiểm nghiệm các vi sinh gây bệnh và có lợi bằng phương pháp sinh học phân tử: Salmonella, Listeria monocytogenes…
 • Kiểm nghiệm độc từ vi khuẩn: Độc tố tụ cầu, độc tố botulinum…
 • Kiểm nghiệm các vi khuẩn có lợi: Lactobacillus, Biffibacteria, Bacillus subtilis,
 • Kiểm nghiệm vi sinh trong nước uống đóng chai, đóng binh: Pseudomonas aeruginosa, E. coli, coliform, Kỵ khí sinh H2S, liên cầu phân

2. Kiểm nghiệm các chất có hoạt tính sinh học:

 • Định lượng (xác định hoạt độ) enzyme: anpha-amylase, pepsin, natokinase, protease, cellulase, bromelain… trong nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng
 • Xác định hoạt tính (định tính) enzyme: anpha-amylase, pepsin, natokinase, protease, cellulase, bromelain… trong nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng
 • Định lượng (xác định hoạt độ) enzyme: Chitinase, pepsin, protease, cellulase, xylanse… trong nguyên liệu thực thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi
 • Xác định hoạt tính (định tính) enzyme: Chitinase, pepsin, protease, cellulase, xylanase… trong nguyên liệu thực thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi
 • Xác định beta glucan, Inulin...

3. Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi:

 • Vi khuẩn có lợi trong thức ăn chăn nuôi: Bacillus subtilis, Lactobacillus…
 • Vi khuẩn chị thị và gây bệnh trong thức ăn chăn nuôi: E. coli, Salmonella…

4. Thử nghiệm độc tính cấp cho thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất:

 • Thử nghiệm độc tính cấp đường miệng
 • Thử nghiệm độc tính cấp đường da
 • Thử nghiệm độc tính cấp đường hô hấp
 • Thử nghiệm khả năng kích ứng/bào mòn da
 • Thử nghiệm khả năng kích ưng/bào mòn mắt
 • Thử nghiệm khả năng gây dị ứng
 • Thử nghiệm độc tính cấp trên cá

5. Phân tích GMO, DNA, protein

 • Phát hiện GMO bằng phương pháp sàng lọc các yếu tố như P35S, T-NOS
 • Phát hiện và định lượng từng dòng sự kiện GMO chuyên biệt (đậu tương GTS 40-3-2, các dòng ngô MON 810, MON 89034, MON 863, Bt 176, Bt 11, GA21, NK 603, TC 1507, T25, MON 88017…)
 • Phát hiện GMO dựa trên protein CP4-EPSPS
 • Phát hiện gen đặc trưng loài Lec (đậu tương), gen Hmg (ngô)
 • Phát hiện các DNA động vật (trâu, bò, gà, lợn, dê, cừu, ngựa...) trong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi ...
 • Xác định tỉ lệ các loại thịt trong thực phẩm chế biến
 • Phát hiện DNA động vật ở thực phẩm chay
 • Phát hiện và định lượng Collagen type 2 trong thực phẩm chức năng

6. Các dịch vụ kiểm nghiệm khác:

 • Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gồm kiểm tra vật liệu và kiểm tra thôi nhiễm: vi sinh gây bệnh như Salmonella; vi sinh chỉ điểm: coliform
 • Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Insulin ở thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN hỗ trợ điều trị bênh tiểu đường…).
 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Toll like receptor ở thuốc và thực phẩm chức năng.
 • Các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực.
 • Tham gia trong nghiên cứu các test kit.

7. Các hoạt động khác:

 • Nghiên cứu khoa học:
  • Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp thành phố, cấp cơ sở… (1-2 đề tài/năm).
  • Hợp tác với các trường đại học nhận sinh viên thực phẩm tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh: Đại học khoa học tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học nông nghiệp I…
 • Đào tạo: Đào tạo cho tuyến kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và các phòng thí nghiệm có nhu cầu. Một số chương trình đào tạo thường xuyên của khoa gồm có:
 • Phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 • Phân tích hoạt độ enzyme
 • Phân tích độc tố tụ cầu
 • Phân tích vi sinh gây bệnh bằng phương pháp sinh học phân tử
 • Phân tích vi khuẩn có lợi bằng phương pháp sinh học phân tử
 • Điều tra tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.
 • Chuẩn bị mẫu thử nghiệm thành thạo: Tham gia đánh giá về độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu thử nghiệm thành thạo do Viện tổ chức.
 • Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia về kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.
 • Các hoạt động nghiên cứu khác liên quan đến an toàn thực phẩm: nguyên nhan sữa bị phồng do vi sinh, …
 • Tham gia các hoạt động khác của Viện: chứng nhận sản phẩm, giám định sản phẩm, hiệu chuẩn thiết bị, lấy mẫu thanh kiểm tra an toàn thực phẩm…