Năng lực kiểm nghiệm khoa Độc học và Dị nguyên

1. Kiểm nghiệm thực phẩm, nước

 • Kiểm nghiệm độc tố vi nấm: aflatoxin B1, B2, G1, G2, aflatoxin M1, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisin …
 • Kiểm nghiệm độc tố sinh học biển: DSP (acid okadaic, DTX1, DTX2), PSP (saxitoxin, neosaxitoxin, GTX1-4), domoic acid, tetrodotoxin …
 • Kiểm nghiệm độc tố tự nhiên: alkaloid độc (koumine, gelsemine từ lá ngón, aconitin, strychnine, brucin…), độc tố cóc (bufalin, cinobufalin, resibufogenin), α-solanin và α-chaconin,
 • Kiểm nghiệm các chất màu cấm: rhodamine, auramine O, sudan I, II, II, IV
 • Kiểm nghiệm các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs): Naphthalen, Acenaphthylen, Acenaphthen, Flouren, Phenanthren, Anthracen, Flouranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)flouranthen, Benzo(k)flouranthen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-c,d)pyren, Benzo(g,h,i)perylen, Dibenzo(a,h)anthracen.
 • Kiểm nghiệm một số độc chất khác trong thực phẩm: melamine, tinopal, histamine, phthalates (DEHP, DINP), cyanide, bisphenol A, acrylamide,
 • Kiểm nghiệm một số thuốc tân dược trộn trái phép trong thực phẩm chức năng: nhóm các chất cường dương (sildenafil, tadalafil, vardenafil), nhóm các chất hỗ trợ xương khớp (acetaminophen, celecoxib, dexamethasone)…
 • Kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn của nước ăn uống: các chất dễ bay hơi (VOC) gồm các alkan clo hóa, hydrocarbon thơm, benzene clo hóa, các hợp chất hữu cơ phức tạp, hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ.
 • Kiểm nghiệm sự có mặt của một số chất gây nghiện trong thực phẩm: morphin, codein, cocain.
 • Kiểm nghiệm thuốc diệt chuột dạng anticoagulants.
 • Kiểm nghiệm mẫu tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.
 • Kiểm nghiệm đồ uống có cồn: độ cồn, methanol, aldehyde, ester, rượu bậc cao, furfurol.
 • Kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong bia: độ cồn, độ đắng, diacetyl.
 • Kiểm nghiệm một số vitamin tan trong nước có hàm lượng thấp trong thực phẩm: vitamin B12, biotin.

2. Các dịch vụ kiểm nghiệm khác

 • Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gồm kiểm tra vật liệu và kiểm tra thôi nhiễm: phenol, formaldehyde, melamine, epichlorhydrin, vinyl chloride, tricresyl phosphate, biphenyl, diphenyl carbonate, caprolactam, cặn khô…
 • Kiểm nghiệm mẫu thức ăn chăn nuôi: các chỉ tiêu độc chất như aflatoxin, auramine O…
 • Kiểm nghiệm sản phẩm dệt: amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo trong vật liệu dệt, formaldehyde.
 • Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
 • Tham gia trong nghiên cứu sinh khả dụng của một số dạng hoạt chất.