Hệ thống Acquity UPLC-DAD/FLD của Waters

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC) là một hệ thống cải tiến toàn diện so với kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) tiết kiệm được thời gian phân tích, vật tư dung môi hóa chất phân tích (do đó thân thiện hơn với môi trường). Bên cạnh đó kỹ thuật UPLC sẽ tăng được độ chọn lọc, độ nhạy, độ lặp lại cũng như độ tái lập, nên kết quả phân tích ra sẽ đáng tin cậy hơn.

Hệ thống UPLC tại khoa Độc học dị nguyên gồm các bộ phận sau:

-         Bơm sắc ký lỏng siêu cao áp (áp suất 15.000 psi), kèm bộ khử khí chân không.

-         Bộ tiêm mẫu tự động, 96 lọ mẫu.

-         Bộ ổn nhiệt cột

-         Detector PDA

-         Detector huỳnh quang (FLD)

·        Một số ứng dụng trên thiết bị Waters Acquity UPLC của khoa ĐHDN

-         Phân tích một số độc tố vi nấm

-         Phân tích histamine, cyanide

-         Phân tích một số chất màu cấm…