Quy trình đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

1. Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra.

- Khách hàng tiến hành đăng ký kiểm tra tại phòng KTNN – TPNK của Viện hoặc tại các điểm tiếp nhận kiểm tra của Viện, bộ hồ sơ gồm có:

+ 01 Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013.

+ Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền được Bộ Y tế ủy quyền cấp hoặc công văn cho phép giải tỏa của Bộ Công thương.

+ Bản sao công chứng Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa (Contract), danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list).

+ Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu và có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu: Vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

+ Trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm, kiểm tra giảm chỉ kiểm tra, hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc các tài liệu liên quan.

+ Ngoài ra khách hàng có thể cung cấp thêm: Phiếu phân tích (CA) của nhà sản xuất, Chứng nhận bán hàng tự do (Free Sales) hoặc chứng nhận sức khỏe (Health Certificate) của sản phẩm.

- Phí đăng ký kiểm tra (Theo thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính): 1.500.000 đng /lô hàng + (số mặt hàng x 100.000 đồng), ti đa 10.000.000 đồng/lô hàng.

- Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp và phí kiểm tra, Viện sẽ cấp giấy đăng ký hoặc xác nhận đăng ký cho doanh nghiệp.

2. Lấy mẫu và kiểm nghiệm.

- Sau khi được cơ quan Hải quan cho phép giải phóng hàng về kho hoặc cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp thông báo cho Viện đến cảng lấy mẫu, doanh nghiệp thông báo cho Viện và trong thời gian 01 ngày làm việc, Viện sẽ thông báo thời gian lấy mẫu cho doanh nghiệp;

- Trong trường hợp doanh nghiệp được Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Công thương xác nhận cho phép chỉ kiểm tra hồ sơ đối với sản phẩm (lô hàng),, doanh nghiệp thông báo và gửi tờ khai Hải quan có xác nhận cho Viện.

- Sau khi kiểm tra kho và lấy mẫu, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc cộng với thời gian thử nghiệm mẫu, Viện sẽ trả thông báo kết quả kiểm tra lô hàng cho doanh nghiệp.

- Trong trường hợp lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ, Viện sẽ trả thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ khai Hải quan của doanh nghiệp.

3. Trả kết quả kiểm tra

- Sau khi có kết quả kiểm tra lô hàng, doanh nghiệp đến nhận tại bộ phận văn thư của Viện, hoặc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Viện

- Doanh nghiệp sẽ nộp thêm phí kiểm nghiệm cho từng lô hàng (nếu có), mức phí kiểm nghiệm tùy vào chỉ tiêu và số lượng chỉ tiêu Viện kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng lô hàng. Các mức phí, lệ phí Viện thu được quy định cụ thể tại bảng giá dịch vụ chỉ tiêu kiểm nghiệm đã được Viện ban hành.

- Sau khi nhận được kết quả đánh giá chất lượng lô hàng, doanh nghiệp sẽ gửi cho Chi Cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục thông quan.