Danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương theo Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 20/01/2016. Quy trình kiểm tra được quy định cụ thể trong thông tư 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương như sau:

 

CÁC NHÓM HÀNG THỰC PHẨM DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

STT

Tên nhóm hàng

Văn bản, biểu mẫu

1

Bia các loại

- Thông tư số 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

- Quyết định số 292/2016/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

2

Rượu, cồn và đồ uống có cồn các loại

3

Nước giải khát các loại(Trừ nước khoáng , nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý)

4

Sữa chế biến (Trừ các sản phẩm bổ sung vi chât dinh dưỡng , thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

5

Dầu thực vật các loại (Trừ các sản phẩm bổ sung vi chât dinh dưỡng , thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

6

Bột, tinh bột (Trừ các sản phẩm bổ sung vi chât dinh dưỡng , thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

7

Bánh, mứt, kẹo (Trừ các sản phẩm bổ sung vi chât dinh dưỡng , thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

8

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Các thực phẩm do Bộ Công thương quản lý)