Danh mục các nhóm sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, việc đăng ký kiểm tra được thực hiện theo thông tư số 52/2015/TT-BYT về “Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế”. Thông tư này thay thế quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/03/2007 kể từ ngày 23/02/2016. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu đối với các mặt hàng thực phẩm do Bộ Y tế quản lý tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia theo 02 hình thức:

-Nộp hồ sơ trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG

-Nộp hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia.

Danh mục các nhóm sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế:

CÁC NHÓM HÀNG THỰC PHẨM DO BỘ Y TẾ QUẢN LÝ

STT

Tên nhóm hàng

Văn bản, biểu mẫu

1

Nước uống đóng chai

- Thông tư số 52/2015/TT-BYT: Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Quyết định số 1926/2013/QĐ-BYT về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

2

Nước khoáng thiên nhiên

3

Thực phẩm chức năng

4

Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

5

Phụ gia thực phẩm

6

Hương liệu thực phẩm

7

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

8

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Các thực phẩm do Bộ Y tế quản lý)

9

Đá thực phẩm (Trừ nước đá sử dụng để bảo quản , chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

10

Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Attachments:
Download this file (TTLTBYTBNNBCTvephancongveATTP.pdf)TTLTBYTBNNBCTvephancongveATTP.pdf[ ]5781 kB