Quy trình nộp hồ sơ trực tiếp bằng giấy

1. Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra.

- Khách hàng tiến hành đăng ký kiểm tra tại phòng KTNN – TPNK của Viện hoặc tại các điểm tiếp nhận kiểm tra của Viện , bộ hồ sơ gồm có:

+ 04 giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (Theo mẫu).

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, phiếu đóng gói chi tiết; ngoài ra khách hàng có thể cung cấp thêm: Phiếu phân tích (CA) của nhà sản xuất, Chứng nhận bán hàng tự do (Free Sales) hoặc chứng nhận sức khỏe (Health Certificate) của sản phẩm.

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ công bố của sản phẩm.

- Phí và lệ phí:

+ Khách hàng sẽ nộp phí kiểm tra với số tiền bằng 0.1% giá trị lô hàng, thấp nhất là 1.000.000 vnđ và cao nhất là 10.000.000 vnđ

+ Khách hàng sẽ nộp lệ phí cấp kết quả kiểm tra là 150.000 vnđ cho một lần cấp kết quả.

- Thời gian xử lý: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, sau thời gian tối đa 01 ngày làm việc, Viện sẽ cấp giấy đăng ký cho doanh nghiệp.

2. Lấy mẫu và kiểm nghiệm.

- Sau khi được cơ quan Hải quan cho phép giải phóng hàng về kho hoặc cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp thông báo cho Viện đến cảng lấy mẫu, doanh nghiệp thông báo cho Viện và trong thời gian 01 ngày làm việc, Viện sẽ thông báo thời gian lấy mẫu cho doanh nghiệp;

-Trong trường hợp doanh nghiệp được Cục An toàn thực phẩm xác nhận cho phép chỉ kiểm tra hồ sơ đối với sản phẩm (lô hàng), doanh nghiệp thông báo và gửi tờ khai Hải quan có chứng thực cho Viện.

- Sau khi kiểm tra kho và lấy mẫu, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc cộng với thời gian thử nghiệm chỉ tiêu mà Viện tiến hành kiểm nghiệm, Viện sẽ trả thông báo kết quả kiểm tra lô hàng cho doanh nghiệp.

-Trong trường hợp lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ, Viện sẽ trả thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ khai Hải quan của doanh nghiệp.

3. Trả kết quả kiểm tra

- Sau khi có kết quả kiểm tra, doanh nghiệp đến nhận tại phòng KTNN – TPNK của Viện, hoặc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Viện

- Doanh nghiệp sẽ nộp thêm phí kiểm nghiệm cho từng lô hàng, mức phí kiểm nghiệm tùy vào chỉ tiêu và số lượng chỉ tiêu Viện kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng lô hàng. Các mức phí, lệ phí Viện thu được quy định cụ thể tại thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Sau khi nhận được kết quả đánh giá chất lượng lô hàng, doanh nghiệp sẽ gửi cho Chi Cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục thông quan.

Attachments:
Download this file (Giay dang ky kiem tra TPNKBYT.doc)Giay dang ky kiem tra TPNKBYT.doc[ ]50 kB