Quy trình nộp hồ sơ trên hệ thống một cửa quốc gia

Hiện nay, ngoài việc đăng ký kiểm tra thực phẩn nhập khẩu trên bản giấy, các doanh nghiệp có thể lựa chọn việc đăng ký kiểm tra trên hệ thống một cửa quốc gia. Theo đó, mọi thao tác các doanh nghiệp có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Việc thực hiện kiểm tra trên hệ thống một cửa quốc gia mới chỉ áp dụng cho các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Quy trình các bước thực hiện như sau:

1. Đăng ký tài khoản

  • Doanh nghiệp truy cập trang web: https://vnsw.gov.vn/ để tiến hành đăng ký tài khoản.

2. Nộp hồ sơ

  • Sau khi được cấp tài khoản, doanh nghiệp sẽ đăng nhập vào tài khoản, lựa chọn mục Bộ Y tế - Quản lý giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu - Thêm mới hồ sơ. Sau đó doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, lựa chọn đơn vị kiểm tra là Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, upload các file đính kèm: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, packinglist, hồ sơ công bố, CA, CO,… sau đó ký số và gửi hồ sơ.

3. Xử lý hồ sơ

- Sau khi nhận được hồ sơ, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia sẽ soát xét và trả đăng ký trong vòng 01 ngày làm việc.

4. Kiểm tra lấy mẫu

  • Sau khi được cấp đăng ký, doanh nghiệp sử dụng đăng ký được cấp để mở Tờ khai Hải quan, gửi thông báo thời gian địa điểm tập kết hàng hóa cho Viện trên hệ thống.
  • Sau khi nhận được thông báo thời gian địa điểm tập kết hàng hóa, sẽ tiến hành kiểm tra, lấy mẫu của doanh nghiệp.

5. Kiểm nghiệm và trả kết quả

  • Sau khi có kết quả kiểm tra, Viện sẽ gửi thông báo yêu cầu nộp phí trên hệ thống
  • Sau khi nộp phí, doanh nghiệp sẽ upload bằng chứng nộp phí lên hệ thống phần mềm cho Viện.
  • Khi Viện xác nhận đã nhận đầy đủ các khoàn phí và lệ phí sẽ cấp kết quả kiểm tra cho doanh nghiệp trên phần mềm.
  • Doanh nghiệp sử dụng bản kết quả kiểm tra để hoàn tất thủ tục Hải quan.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn xin liên hệ số điện thoại: 19001065