Giới thiệu tạp chí kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ KIỂM NGHIỆM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Tên Tiếng Anh: VIETNAMESE JOURNAL OF FOOD CONTROL)

 

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm trực thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được thành lập theo giấy phép hoạt động báo in số 644/GP-BTTT ngày 25/12/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí có mã số ISNN là 2615-9252, cụ thể:

1. Phạm vi xuất bản

Tạp chí đăng tải các thông tin về tình hình nghiên cứu, phát triển khoa học kiểm nghiệm, an toàn thực phẩm trong nước, thế giới và các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước về kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm Tạp chí gồm các lĩnh vực cụ thể sau:

- Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;

- Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm;

- Độc chất học thực phẩm;

- Đánh giá nguy cơ các mối nguy hóa học và sinh học trong thực phẩm;

- Quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ;

- Các công nghệ liên quan đến thực phẩm;

- Đảm bảo và kiểm soát chất lượng thực phẩm;

- Các vấn đề khác có liên quan đến thực phẩm và an toàn thực phẩm.

2. Ban biên tập Tạp chí

-Ban biên tập Tạp chí gồm 22 người là các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, dược học, y học dự phòng, công nghệ thực phẩm, độc chất học, quản lý an toàn thực phẩm…Trong đó có 02 giáo sư nước ngoài là GS. Kyoung-Woong Kim, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc và GS. Pavel Shur, Viện Khoa học liên bang Nga về quản lý nguy cơ Y tế và Y học dự phòng, Liên bang Nga.

3. Hoạt động xuất bản của Tạp chí

- Tạp chí được xuất bản 04 số/năm, trong đó có 01 số bằng tiếng Anh.

- Các bản thảo gửi Tạp chí đều được phản biện bởi 02 nhà khoa học có lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung bài báo và được sữa chữa chi tiết trước khi được chấp nhận đăng.

- Thể lệ đăng bài: Phụ lục kèm theo

4. Liên hệ

- Trụ sở: Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

- Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 39335735; Fax: 024.39335738

- Địa chỉ thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tổng biên tập: TS. Trần Cao Sơn

- Thư ký: ThS. Vũ Thị Thu Hương

Phụ lục. Hướng dẫn cách viết, sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo

I. NGUYÊN TẮC TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu tham khảo (TLTK) được trích dẫn dựa theo kiểu IEEE. Khuyến khích các tác giả tự động hóa việc trích dẫn sử dụng MS Word (từ Office 2007 trở lên), hoặc các phần mềm trích dẫn khác như Endnote, Zotero, Mendeley…

- Nguyên tắc cơ bản của trích dẫn là:

+ Dẫn nguồn nội dung tham khảo (bài báo, báo cáo, sách) bằng chữ số đặt trong dấu ngoặc vuông. Số của TLTK là thứ tự xuất hiện của tài liệu trong văn bản.

+ Danh mục TLTK ở cuối văn bản được xếp theo số thứ tự của TLTK đã chú dẫn trong văn bản.

- Một số quy cách trích dẫn trong văn bản:

+ TLTK đã trích dẫn, sau đó được trích dẫn lại thì vẫn giữ nguyên số thứ tự đã dùng ở lầnđầu.

+ Chữ số chú dẫn nguồn TLTK được đặt trong 2 dấu ngoặc vuông, nếu nằm ở cuối câu thì đứng trước dấu chấm câu, ví dụ:[1].

+ Khi trích dẫn 2 TLTK trở lên, giữa các tài liệu cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: [2, 10]. Với nhiều tài liệu liên tục, dùng dấu gạch ngang giữa TL TK đầu và cuối, ví dụ: [2-5].

II. CÁCH VIẾT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1. Cách ghi tên tác giả

Tên các tác giả được ghi theo nguyên tắc:

+ Đối với tác giả trên các công bố quôc tế: các chữ cái đầu của phần tên, tên đệm viết hoa kèm dấu chấm; viết đầy đủ họ của tác giả, ví dụ: Steven Lehotay sẽ được ghi là S. Lehotay.

+ Đối với tác giả người Việt trên các công bố trong nước: Viết đầy đủ họ và tên, ví dụ: Trần Văn Sơn

+ Khi có 2 tác giả thì ghi cả 2 với từ nối “và” (hoặc “and” trong tiếng Anh); từ 3-5 tác giả thì ghi tất cả tác giả với từ nối “và” (hoặc “and” trong tiếng Anh) trước tác giả cuối cùng; từ 6 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên 3 tác giả đầu và tác giả cuối, ở giữa dùng dấu 3 chấm.

2.2. Quy cách ghi theo loại TLTK

Với sách:

[#] Tên các tác giả, Tên sách in nghiêng, Lần xuất bản (nếu không phải lần đầu tiên), Tập (nếu có nhiều tập). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm, trang (nếu có).

[#]Author(s), Title: Subtitle, Edition (if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).

Ví dụ:

[1] Lê Thị Hồng Hảo, Tạ Thị Thảo và Trần Cao Sơn, Tối ưu hóa và phát triển phương pháp phân tích.Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016.

[2] R. A. Pastorok, S. M. Bartell, S. Ferson, and L. R. Ginzburg, Ecological modeling in risk assessment: chemical effects on populations, ecosystems, and landscapes. CRC Press, 2016.

Với 1 chương trong sách:

[#]Tên các tác giả của chương,“Tên chương”,trong Tên sách in nghiêng, Lần xuất bản, Tập. Tên chủ biên, Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm, tr.

[#] Authors of Chapter, "Title of Chapter," in Title of Book, Edition, Vol., Editor, Place of publication: Publisher, Year, pp.

Với bài báo trên tạp chí khoa học:

[#]Tên các tác giả,“Tên bài báo,”Tên tạp chí in nghiêng, tập, số, tr., năm.

[#] Author(s), “Title of paper,” Journal name, vol., no., pp., year.

Ví dụ:

[1] Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Trần Thị Hiền, “Đánh giá khả năng nhiễm Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus và Salmonella spp. trong các mẫu sữa thu thập tại Gia Lâm và Ba Vì, Hà Nội đầu năm 2019,” Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, tập 2, số 4, tr. 22-32, 2019.

[2] A. Panusa, M. Orioli, G. Aldini, and M. Carini, “A rapid and sensitive LC-ESI-MS/MS method for detection and quantitation of methylprednisolone and methylprednisolone acetate in rat plasma after intra-articular administration,” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 51, no. 3, pp. 691- 697, 2010.

Với bài trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị:

[#] Tên các tác giả, “Tên bài viết,” Tên kỷ yếu hội thảo, nơi tổ chức, thời gian tổ chức, Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, năm xuất bản, tr.

[#] Author(s), “Title of paper,” Title of conference’s proceeding, palce of organization,timeoforganization,PlaceofPublication:Publisher,year, pp.

Ví dụ:

[1] Tran Cao Son, Le Thi Hong Hao, Thai Nguyen Hung Thu, “Determination of pesticide multi-residues in herbal teas using QuEChERS extraction followed by gas and liquid chromatography tandem mass spectrometry,” Conference Proceeding - The 4th analytical Vietnam Conference, Ho Chi Minh city, 2015, Ha Noi: Vietnam Analytical Sciences Society (VASS), 2015, pp.196-203.

Với luận văn, luậnán:

[#] Tên tác giả, “Tiêu đề luận văn/luận án,” Luận án tiến sĩ/Luận văn thạc sĩ, cơ sở đào tạo, địa điểm, năm.

[#] Author, “Title of thesis,” Doctoral dissertation/Master's thesis,Institution, Location, year of preparation of thesis.

Ví dụ:

[1] Nguyễn Thị Giang, “Nghiên cứu đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do S.aureus tại bếp ăn tập thể của một số trường tiểu học ở Hà Nội,” Luận án Tiến sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,2019.

Với tài liệu internet:

[#] Tên tác giả, “Tên tài liệu,” Thời gian tài liệu được tạo hay cập nhật. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www. [Truy cập ngày/tháng/năm].

[#] Author(s), “Title of document,” Time document created or revised. [Online]. Availabe: http://www. [Accessed mm ddyyyy].

Ví dụ:

[#] Cục An toàn thực phẩm, “Thông tin cảnh báo từ Singapore về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMPACTRA có chứa sildenafil, tadalafil và chloropretadalafil”. [Trực tuyến]. Địa chỉ:http://vfa.gov.vn/tin-tuc/thong-tin-canh-bao-tu-singapore-ve-san-pham-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-impactra-co-chua-sildenafil-tadalafil-va-chloropretadalafil.html[Truy cập30/3/2020].

2.3. Xếp thứ tự danh mục TLTK

Các tài liệu tham khảo được xếp thứ tự tăng dần theo số thứ tự xuất hiện trong văn bản.

Attachments:
Download this file (phu-luc-dinh-kem.doc)phu-luc-dinh-kem.doc[ ]42 kB