Thực trạng ô nhiễm vi sinh trong nước uống đóng chai tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên

Nguyễn Vũ Thuận*, Phạm Văn Doanh, Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Dinh dưỡng Thực phẩm - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

(Ngày đến tòa soạn: 4/6/2019; Ngày sửa bài sau phản biện: 26/8/2019; Ngày chấp nhận đăng: 05/9/2019)

Tóm tắt

Khảo sát thực trạng ô nhiễm vi sinh 390 mẫu nước uống đóng chai về các chỉ tiêu Escherichia coli, Clostridia, Coliform tổng số, Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa. Kết quả tỷ lệ nhiễm vi sinh t trong nước uống đóng chai năm 2017 là 56,7% năm 2018 là 50,7%. Các chỉ tiêu vi sinh không đạt gồm có: Pseudomonas aeruginosa 41,5%, Coliform tổng số 11,8%, Clostridia 4,6%; Escherichia coli 4,9%; Streptococci feacal 1,3%. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục đưa ra những cảnh báo nguy cơ, đảm bảo chất lượng nước và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Quý độc giả có mong muốn xem toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đc: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39 33 57 35; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý độc giả!

Từ khóa: Nước uống đóng chai, ô nhiễm vi sinh, chất lượng nước.