Tạp chí kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm Tập 1 - 2018

SỐ 2/2018 - TẬP 1

1. Phương pháp điện di mao quản sử dụng detecter độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) và một số ứng dụng trong phân tích thực phẩm

2. Đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm vi sinh thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2017

3. Bước đầu xác định thành phần bay hơi thu nhận từ một số sản phẩm chè ô long và sư bộ đánh giá thị hiếu người tiêu dung đối với các sản phẩm nghiên cứu

4. Lựa chọn chương trình sử dụng kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo trong kiểm nghiệm thực phẩm

5. Bước đầu nghiên cứu khảo sát hàm lượng Acrylanmide trong một số loại thực phẩm giàu tinh bột chế biến sẵn trên địa bàn thành phố Hà Nội

6. Đánh giá thực trạng kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo các chương trình hóa lý năm 2017

SỐ 1/2018 - TẬP 1

1. Xác định hàm lượng Crinamidin trong một số thực phẩm chức năng bằng GC-MS/MS

2. Xác định hàm lượng Polyphenol và EGCG trong chè và sản phẩm chè bằng phương pháp UV-VIS và HPLC

3. Xây dựng phương pháp định lượng nhanh vi khuẩn Bifidobacterium bifidum trong men vi sinh và sửa bột bằng kỹ thuật Real-Time PCR

4. Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định chất dị nguyên CASEIN trong sữa và các sản phẩm từ sữa

5. Nghiên cứu phương pháp xác định VANILIN, ETHYL, VANILLIN, MENTHOL, AMYL ACETAT, CITRAL trong nền mẫu phụ gia thực phẩm bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

6. Thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá nhỏ trên cá nước ngọt tại một số điểm nghiên cứu của tỉnh Bình Định và Bắc Giang

Liên hệ:

Trụ sở: Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

- Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 39335735; Fax: 024.39335738

- Địa chỉ thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tổng biên tập: TS. Trần Cao Sơn

- Thư ký: ThS. Vũ Thị Thu Hương