Thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá nhỏ trên cá nước ngọt tại một số điểm nghiên cứu của tỉnh Bình Định và Bắc Giang

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Thành Long, Trần Thị Sao Mai, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Hương Bình, Nguyễn Thu Hương

Tóm tắt

Với thiết kế cắt ngang và cỡ mẫu 400, nghiên cứu đã bước đầu đánh giá thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá nhỏ (SLN) trên cá nước ngọt tại sáu xã của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bình Định từ năm 2016 đến 2017. Kết quả cho thấy: tỷ lệ nhiễm ấu trùng SLN ở Bắc Giang trên cá Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) là 70%, trên cá Diếc (Carassius auratus) là 62,5%, trên cá Mương xanh (Hemiculter leucisculus) là 25%, trên cá Tép dầu (Toxabramis houdemeri) là 95%, trên Cá Thiểu (Cultrichthys erythropterus) là 85%, trên cá Trắm cỏ ( Ctenopharyngodon idellus) là 12,5% và trên cá Chép (Cyprinus carpio) là 62,5% và tỷ lệ nhiễm ấu trùng SLN ở Bình Định trên cá Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) là 42,5%, trên cá Diếc (Carassius auratus) là 95%, trên cá Mương xanh (Hemiculter leucisculus) là 20%.

Quý độc giả có mong muốn xem toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đc: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39 33 57 35; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý độc giả!

Từ khóa: Ấu trùng sán lá nhỏ, tỷ lệ nhiễm.