Xác định đồng thời một số dạng của Vitamin nhóm B trong sản phẩm dinh dưỡng bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) sau thủy phân Enzyme

Lê Thị Thúy, Vũ Thị Trang, Trần Hoàng Giang, Trần Mai Vân, Lê Thị Hồng Hảo

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ được sử dụng để định lượng đồng thời một số dạng của vitamin nhóm B gồm: vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 trong các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng. Mẫu được thủy phân sử dụng hỗn hợp 3 loại enzyme (enzyme papain, α-amylase để thủy phân protenin và carbonhydrat phức tạp, enzyme phosphatase để thủy phân các liên kết phosphoryl) tại nhiệt độ 37ºC trong khoảng 12-14h trong bể lắc ổn nhiệt. Việc tách các vitamin được thực hiện trên cột sắc ký pha đảo C18 (100mm × 2,1mm ×1,7µm) và tiền cột tương ứng, pha động gồm dung dịch amoni format 10mM và MeOH theo chương trình rửa giải gradient. Tốc độ dòng 0,15 ml/phút, detector khối phổ chế độ ESI (+). Đường chuẩn được xây dựng trong khoảng 0,2-2000 ng/mL với hệ số tương quan (R2)> 0,998. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp tương ứng trong khoảng từ 2,7-3,8 μg/100g và 9,1 - 12,6 μg/100g. Độ thu hồi của phương pháp trong khoảng 80 - 110% với độ lệch chuẩn tương ứng của độ lặp lại (RSDr%) trong khoảng 2,61 - 4,69% và độ tái lập (RSDR%) trong khoảng 3,40 - 9,69%. Phương pháp có độ nhạy, độ chọn lọc cao được ứng dụng để phân tích một số nền mẫu thực phẩm dinh dưỡng.

Quý độc giả có mong muốn xem toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đc: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39 33 57 35; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý độc giả!

Từ khóa: Vitamin, LC-MS/MS, sản phẩm dinh dưỡng