Nghiên cứu xác định một số hoạt chất nhóm Xanthophyll trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp HPLC-PDA

Mạc Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Dương Thị Mai Hoa, Cao Công Khánh

Tóm tắt

Phương pháp phân tích HPLC sử dụng detector PDA đã được khảo sát và lựa chọn để xác định một số hoạt chất nhóm xanthophyll (astaxathin, lutein và zeaxanthin) trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK). Cột tách C30 và pha động đẳng dòng gồm ethyl acetat: acetonitrile (12:88, v/v) chứa 0,1% n-decanol cho thấy khả năng tách tốt nhất đồng thời ba chất. Các xan- thophyll thường tồn tại ở dạng este được xà phòng hóa bằng dung dịch KOH 45% (với lutein và zeaxanthin) và 1% (với astaxanthin) ở 60oC trong 15 phút, sau đó chiết lại với n-hexan trước khi phân tích trên hệ thống HPLC. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu và độ chọn lọc cao, đường chuẩn tuyến tính trong khoảng 0,5 – 10 µg/ml, độ lặp lại và độ thu hồi đáp ứng được yêu cầu phân tích theo AOAC. Phương pháp có thể áp dụng để phân tích các mẫu TPBVSK trên trị trường.

Quý độc giả có mong muốn xem toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đc: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39 33 57 35; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý độc giả!

Từ khóa: Xanthophyll, lutein, zeaxanthin, astaxanthin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, HPLC.