DANH SÁCH CÁC BÀI TÓM TẮT

TẠP CHÍ KIỂM NGHIỆM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TẬP 3 - SỐ 1/2020

1. Nghiên cứu xác định đồng thời một số chất mầu trộn trái phép trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Tác giả: Vũ Lan Phương, Nguyễn Thị Hà Bình, Doãn Thu Huyền, Lê Thị Kim Vân, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo

2. Xác định coumarin, cinnamyl alcohol, cinnamaldehyd, acid cinnamic, eugenol, cinnamyl acetat, acid 2-hydroxycinnamic trong quế bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tác giả: Lê Việt Ngân, Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Minh Lợi, Lê Thị Hồng Hảo

3. Nghiên cứu đánh giá an toàn vi sinh và kim loại nặng của bột sinh khối nấm thượng hoàng thu được qua lên men chìm

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Thị Hoa, Ninh Thị Tuyết LanPhạm Thị Lệ, Đỗ Thị Mến, Trần Thị Hiền

4. Phân tích đồng thời hàm lượng một số kim loại trong các dược liệu thường dùng để sản xuất thực phẩm chức năng bằng ICP-MS

Tác giả: Đinh Viết Chiến, Lê Văn Hà, Phạm Công Hiếu, Nguyễn Minh Châu, Lữ Thị Minh Hiền, Trần Ngọc Tụ, Phạm Thu Giang, Lê Văn Tăng, Phùng Vũ Phong

5. Xác định đồng thời hàm lượng rutin, hesperidin, quercetin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị Thu

6. Nghiên cứu phương pháp xác định một số phụ gia thực phẩm polysaccharide bằng quang phổ hồng ngoại FTIR

Tác giả: Lưu Thị Huyền Trang, Lê Thị Thúy, Trần Hoàng Giang, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Minh Lợi, Phùng Vũ Phong

7. Điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Quốc Oai, Hà Nội năm 2017

Tác giả: Lưu Quốc Toản,Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Minh Lợi, Lê Thị Hồng Hảo

8. Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm Ergot Alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS

Tác giả: Trần Cao Sơn, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Hà Bình, Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Ánh Hường