Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm Ergot Alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ ĐỘC TỐ VI NẤM NHÓM ERGOT ALKALOIDS TRONG THỰC PHẨM BẰNG LC-MS/MS

Trần Cao Sơn, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Hà Bình

Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Ánh Hường

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được áp dụng để nghiên cứu phương pháp xác định 4 độc tố vi nấm nhóm ergot alkaloids (EAs) bao gồm ergosine, ergocryptine, ergocristine, ergocorsine trong thực phẩm. Các độc tố vi nấm EAs trong thực phẩm được chiết và làm sạch bằng kỹ thuật QuEChERS, sau đó được tách bằng sắc ký lỏng với cột C18 và định lượng bằng detector khối phổ ba tứ cực. Nguồn ion hóa ESI (+), chế độ theo dõi ion MRM đã được sử dụng trong nghiên cứu.

Phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng theo hướng dẫn AOAC, cho thấy có tính đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng từ 5,0 đến 100 µg/kg, giới hạn phát hiện 0,3 µg/kg, giới hạn định lượng 1,0 µg/kg; độ chụm và độ đúng đáp ứng yêu cầu của AOAC với hệ số biến thiên lặp lại nhỏ hơn 12,5% và độ thu hồi dao động từ 90,6 đến 102,8%, đáp ứng yêu cầu theo AOAC.

Phương pháp đã được áp dụng để sơ bộ đánh giá hàm lượng các độc tố vi nấm EAs trong một số sản phẩm thực phẩm bao gồm ngô, lúa mỳ và bột ngũ cốc dinh dưỡng.

Quý độc giả có mong muốn xem toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Đc: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39 33 57 35; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý độc giả!

Từ khóa: Ergot alkaloids, Ergosine, Ergocryptine, Ergocristine, Ergocorsine, LC-MS/MS, lúa mỳ, ngô, ngũ cốc