DANH SÁCH CÁC BÀI TÓM TẮT

TẠP CHÍ KIỂM NGHIỆM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TẬP 3 - SỐ 2/2020

1. Xác định đồng thời một số chất kích thích tăng trưởng thực vật tổng hợp nhóm auxin trong rau, củ và quả bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Tác giả: Vũ Ngọc Tú, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Thị Ánh Hường, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Cao Tiến, Bùi Quang Đông, Lê Thị Hồng Hảo, Trần Cao Sơn

2. Nghiên cứu đánh giá độc tính và xác định giá trị IC50 của chế phẩm chiết từ lá chè trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung Hela và dòng tế bào ung thư vú MCF7 nuôi cấy vitro

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Thanh

3. Xác định đồng thời hàm lượng dạng Cr (III) và Cr (IV) trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp LC-ICP-MS

Tác giả: Phạm Công Hiếu, Lê Văn Hà, Nguyễn Minh Châu, Lữ Thị Minh Hiền, Đinh Viết Chiến, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Ri

4. Tối ưu hoá phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử xác định hoạt độ nattokinase trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thư, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Vũ Thị Thanh An, Mạc Thị Thanh Hoa, Cao Công Khánh, Trần Hùng Sơn

5. Xác định đồng thời hàm lượng sibutramine và một số dẫn xuất trong thực phẩm bổ sung hỗ trợ giảm cân bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Tác giả: Dương Thị Mai Hoa, Phạm Thị Ngọc Mai, Cao Công Khánh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Mạc Thị Thanh Hoa, Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Hồng Hảo

6. Xác định đồng thời 07 glucocorticoid trong mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Tác giả: Bùi Quang Đông, Vũ Thị Phương, Trần Thị Vân Anh, Trần Cao Sơn

7. Phân lập và định danh Bifidobacterium spp. từ đường tiêu hóa của trẻ sơ sinh

Tác giả: Đỗ Thị Mến, Ninh Thị Tuyết Lan, Phạm Thị Lệ, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thị Minh Huyền

8. Xác định đồng thời các dạng ester của 3-MCPD và 2-MCPD trong sữa công thức bằng GC-MS/MS

Tác giả: Lê Đình Chi, Nguyễn Như Thượng, Vũ Ngọc Tú, Lê Thị Hồng Hảo, Trần Cao Sơn