Hoạt động phối hợp liên ngành trong Công tác Thanh tra, kiểm tra ATTP trong 6 tháng đầu năm 2016

Năm 2016, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn thực phẩm, Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương,  Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (C49)- Bộ Công An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn cả nước. Trong 6 tháng đầu năm,  Viện đã tham gia tổng cộng 10 đoàn thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn các tỉnh/thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nam, Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, lấy 115 mẫu thực phẩm, kiểm nghiệm 472 chỉ tiêu, trong đó 394 chỉ tiêu hóa học, 78 chỉ tiêu vi sinh trả kết quả kịp thời, chính xác cho các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá theo quy định.

Kết qủa kiểm nghiệm của Viện là cơ sở góp phần hỗ trợ cho cơ quan quản lý xem xét, xử lý nhiều vụ thực phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng, không đạt an toàn thực phẩm, thu về cho nhà nước hàng tỷ đồng. 

Phòng KHĐT&CĐT