Nghiên cứu phát triển phương pháp, ứng dụng mới trên thiết bị LC/ICP-MS

Năm 2016, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã nhận được một số hệ thống thiết bị máy móc mới, hiện đại, trong đó có hệ thốngthiết bị LC-ICP-MS.

Từ ngày 24-26/10/2016, MS Lilian Lim, chuyên gia cao cấp của Singapore về phân tích sản phẩm các hợp chất vô cơ trong thực phẩm, sử dụng hệ thống LC/ICP-MS đến Viện trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ cán bộ kỹ thuật trong việc phát triển các ứng dụng mới trên thiết bị LC-ICP/MS

Địa điểm: Phòng máy tại khoa Kim loại và Vi khoáng của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Thành phần: Các cán bộ kỹ thuật của Viện

Nội dung làm việc: Trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ cán bộ kỹ thuật trong việc phát triển các ứng dụng mới trên thiết bị LC-ICP/MS

LCMS

Tại buổi làm việc, các chuyên gia và cán của Viện đã có nhiều trao đổi và thảo luận về kinh nghiệm sử dụng và phát triển phương pháp ứng dụng trên thiết bị LC-ICP/MS. Cán bộ của Viện đã đưa ra nhiều ý kiến về chuyên môn được chuyên gia đánh giá cao.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

LCMS1

LCMS2

LCMS3

Phòng KHĐT&CĐT