THÔNG BÁO SỐ 3

           Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học

liên quan đến thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2018dự kiến vào ngày 4-5/10/2018 với các nhóm chủ đề như sau:

-         Thực phẩm và các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm

-         Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong kiểm nghiệm thực phẩm

-         Các hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm

            Tiếp theo THÔNG BÁO SỐ 2 ngày 01/3/2018, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trân trọng kính mời các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp... trong nước và quốc tế tham gia gửi bài, tham dự, triển lãm và trình bày báo cáo tại Hội nghị.Tất cả các bài gửi đăng, sau khi phản biện, sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị và/hoặc Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. Những bài báo có chất lượng tốt nhất, được các chuyên gia phản biện đồng ý, sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. Kinh phí đăng bài trên Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học sẽ do Viện chi trả.

            Thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt trước ngày 31/5/2018. Thời hạn nộp bài toàn văn trước ngày 30/6/2018.

Để biết thêm thông tin về Hội nghị, xin vui lòng truy cập tại Website: http://fcc.nifc.gov.vn hoặc liên hệ theo địa chỉ:

ThS. Vũ Thị Thu Hương - Phòng Khoa học Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024 - 39335735

Xin trân trọng cảm ơn./.