Thư ngỏ về việc giới thiệu hoạt động kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa thiết bị

thu-ngo-ve-viec-gioi-thieu-hoat-dong-kiem-tra-hieu-chuan-bao-tri-sua-chua-thiet-bi