Thử nghiệm độc tính

1. Tầm quan trọng của việc thử nghiệm độc tính

Việc sử dụng chất hóa học để tăng cường và cải thiện cuộc sống là rất phổ biến trên thế giới. Bên cạnh những lợi ích của chúng, cũng ẩn chứa nhiều tiềm tàng ảnh hưởng không tốt cho con người và môi trường. Hiện nay, nhiều nước hoặc các tổ chức quốc tế xây dựng luật và quy tắc phân loại và dán nhãn hóa chất. Với số lượng lớn các chất hóa học hiện có, qui định riêng cho tất cả các chất hóa học là không đơn giản đối với bất kì chất nào. Việc cung cấp các thông tin chỉ ra việc sử dụng các chất hóa học về xác định và mối nguy của các chất là rất quan trọng. Qua những định nghĩa về mối nguy, một chất hóa học có thể nguy hiểm ở nước này, nhưng lại không nguy hiểm ở nước khác, hoặc một chất có thể gây ung thư ở nước này, nhưng không gây ung thư ở nước khác. Với sự hiện diện của thương mại toàn cầu về hóa học, và sự cần thiết để phát triển các chương trình quốc gia để đảm bảo việc sử dụng, vận chuyển, thu hồi và tiêu hủy đảm bảo an toàn, người ta nhận thấy rằng cách tiếp cận hài hòa quốc tế trong việc phân loại và đánh nhãn sẽ tạo ra cơ sở cho các chương trình như vậy. Một khi, các nước có thông tin về các chất hóa học mà họ nhập khẩu hoặc sản xuất tại nước họ, thì cơ cấu hạ tầng để kiểm soát sự tiếp xúc hóa học và bảo vệ con người và môi trường có thể được thiết lập một cách toàn diện. Do đó, các lý do để đặt ra mục tiêu hài hòa là khá lớn. Và hệ thống hài hòa toàn cầu GHS đã đáp ứng được các yêu cầu đó. Hệ thống hài hòa toàn cầu GHS tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách cung cấp hệ thống quốc tế về liên kết mối nguy. Hệ thống GHS cung cấp một qui tắc công nhận cho những nước không có hệ thống phân loại, giảm sự cần thiết phải thử nghiệm và đánh giá các chất hóa học. Hệ thống GHS đưa ra tiêu chuẩn hài hòa về phân loại các chất và phức chất theo sức khỏe con người, môi trường và mối nguy vật lý; các yếu tố liên kết mối nguy hài hòa, bao gồm cả việc dán nhãn và dữ liệu an toàn (SDS).

Ở Việt Nam, Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế quy định về sản xuất, sang chai đóng gói, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, lưu hành, mua bán, vận chuyển và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Và theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: Đăng ký; khảo nghiệm; sản xuất, buôn bán; xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chất lượng; chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; bảo quản, vận chuyển; sử dụng; ghi nhãn; bao gói; quảng cáo; thu hồi, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam - thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Thử nghiệm độc tính cung cấp thông tin về cảnh báo nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người khi tiếp xúc, ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như các sinh vật nơi sử dụng các sản phẩm đó. Đây là bước đầu tiên trong việc thiết lập liều trong thử nghiệm lâm sàng và có thể cung cấp thông tin ban đầu về phương thức độc hại của chất mẫu thử nghiệm. Dựa vào kết quả của thử nghiệm này, mẫu thử nghiệm được phân loại hóa chất gây độc cấp tính dựa trên "Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) về phân loại và dán nhãn hóa chất gây độc cấp tính và các hướng dẫn OECD về thử nghiệm và đánh giá. Do vậy, thử nghiệm độc cấp tính của sản phẩm là bước đầu trong việc tìm ra độc độc cấp tính, cũng là bước đầu trong việc đăng ký thuốc đối với các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ( Thử nghiệm độc tính cấp của thuốc bảo vệ thực vật).

2. Thử nghiệm độc tính tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phân tích được các chỉ tiêu bao gồm:

- Độc tính cấp: 

 • Độc tính cấp qua miệng (LD50) / Acute Oral Toxicity
 • Độc tính cấp qua da (LD50)/ Acute Dermal Toxicity
 • Độc tính cấp qua hô hấp (LC50)/ Acute Inhalation Toxicity
 • Khả năng kích thích mắt/ Acute Eye Irritation/Corrosion
 • Khả năng kích thích da/ Acute Dermal Irritation /Corrosion
 • Khả năng gây dị ứng/ Allergy/ Sensitization Test

- Độc sinh thái:

 • Độc tính cấp trên cá (LC50)/ Fish, Acute Toxicity Test
 • Độc tính cấp trên giun (LC50)/ Earthworm, Acute Toxicity Tests
 • Độc tính cấp qua da trên ong (LD50)/Honeybees, Acute Contact Toxicity Test
 • Độc tính cấp qua miệng (LD50)/ Honeybees, Acute Oral Toxicity Test
 • Độc tính cấp trên chim (LD50)/ Avian Acute Oral Toxicity Test

Ngoài ra, Viên cũng nhận nghiên cứu độc tính trường diễn, bán trường diễn và khả năng gây ung thư, đột biến của các chất hóa học hoặc các thành phẩm hóa chất có nguy cơ

3. Lý do chọn Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

 • Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đối với các chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã được Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón.

Liên hệ tư vấn và gửi mẫu kiểm nghiệm

 • Trụ sở chính: Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 19001065

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng - Cát Lái, Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP HCM

Điện thoại: 028.37.400.888/ Hotline: 0918.959.678 (Mr. Nghị)    

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Văn phòng đại diện tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.8830316/ Hotline: 0983.300.226 (Ms. Thương)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.