Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Viện) đã thực hiện nhiều chương trình TNTT phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010. Hiện nay, Viện đã được công nhận bởi tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation), số chứng chỉ: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Nhằm hỗ trợ các PTN có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy kết quả phân tích của đơn vị, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO/IEC 17025), trong đợt 3 năm 2017 Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình TNTT nội dung chi tiết và đăng ký theo forms mẫu tại file đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý PTN

            Xin trân trọng cảm ơn./.