Trang thiết bị khoa TLCC

Một số trang thiết bị của khoa:

 

 

1.      Máy xay ươt

                                                        

 2.      Máy xay khô

 

 

3.      Máy sàng rung

 

 

4.      Máy trộn

 

 

5.      Máy đóng gói chân không

 

 

6.      Máy đóng chai, lọ