Các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về phòng tránh Covid -19

cac-khuyen-cao-cua-to-chuc-y-te-the-gioi-ve-phong-tranh-covid-19-3-2020-r1-c1

cac-khuyen-cao-cua-to-chuc-y-te-the-gioi-ve-phong-tranh-covid-19-3-2020-1-r1-c1

cac-khuyen-cao-cua-to-chuc-y-te-the-gioi-ve-phong-tranh-covid-19-3-2020-2-r1-c1

Nguồn: vfa.gov.vn