Hiện nay, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG đã thực hiện xong việc tạo mẫu, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất theo chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010gồm các chương trình sau:

1. Kim loại trong nước (Đồng, Sắt, Kẽm) mã số: H19.10

2. Aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi (Aflatoxin B1, Aflatoxin tổng số) mã số: H19.15

3. Vitamin trong thức ăn chăn nuôi (Vitamin B1, Vitamin B2)) mã số: H19.16

4. Melamine trong thức ăn chăn nuôi mã số: H19.17

5. Hormone nhóm Beta-Agonist trong thịt (Salbutamol, Ractopamine, Clenbuterol) mã số: H19.18

6. Glucosamine trong thực phẩm chức năng mã số: H19.25

7. Tổng số Nấm men-Nấm mốc trong thực phẩm mã số: V19.26

8. Vi sinh trong thực phẩm (Tổng vi khuẩn hiếu khí, E.coli, Coliforms) mã số: V19.27

9. Bacillus cereus trong thực phẩm chức năng mã số: V19.28

Ban tổ chức đã tiến hành phân phối mẫu thử nghiệm thành thạo lần 2 đợt 1 năm 2019 đối với các mẫu trên tới các phòng thử nghiệm đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 16/4/2019 (Thứ 3).

Vậy kính đề nghị quí đơn vị đăng ký tham gia các chương trình trên có kế hoạch tiếp nhận mẫu và thực hiện phân tích mẫu đúng thời hạn Ban tổ chức yêu cầu.

Ghi chú:Các thông tin liên quan đến chương trình TNTT như: Thông báo mã phòng thí nghiệm, Phiếu xác nhận tính trạng mẫu, Hướng dẫn phân tích, Phiếu báo cáo kết quả, Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng…sẽ được Ban tổ chức gửi qua địa chỉ email do quí đơn vị cung cấp trên phiếu đăng ký.

Kính đề nghị Quí đơn vị đăng ký tham gia có kế hoạch về nhân lực, môi trường, hóa chất, chất chuẩn … cần thiết để phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.