Ban tổ chức tiến hành phân phối mẫu thử nghiệm thành thạo (TNTT) đợt 2 năm 2019 tới các phòng thử nghiệm đã đăng ký tham giabắt đầu từ ngày 24/6/2019 (Thứ 2) bao gồm các chương trình:

1. Thử nghiệm thành thạo xác định Ochratoxin trong cà phê mã số: H19.5

2. Thử nghiệm thành thạo xác định chất bảo quản (Acid Sorbic, Acid Benzoic) trong thực phẩm mã số: H19.32

3. Thử nghiệm thành thạo xác định vi sinh (E.coli, Coliform tổng số, Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa) trong nước mã số: V19.39

Vậy kính đề nghị quí đơn vị đã đăng ký tham gia các chương trình trên có kế hoạch tiếp nhận mẫu và thực hiện phân tích mẫu đúng thời hạn Ban tổ chức yêu cầu.

Ghi chú:Các thông tin liên quan đến chương trình TNTT như: Thông báo mã phòng thí nghiệm, Phiếu xác nhận tình trạng mẫu, Hướng dẫn thực hiện, Phiếu báo cáo kết quả, Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng…sẽ được Ban tổ chức gửi qua địa chỉ email trên phiếu do quí đơn vị đã đăng ký.

Kính đề nghị Quí đơn vị đăng ký tham gia có kế hoạch về nhân lực, môi trường, hóa chất, chất chuẩn … cần thiết để phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.