Sáng 09/01/2020, tại trụ sở Viện Kiểm nghiêm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, TS. Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Tại quyết định số 6088/QĐ-BYT ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS. Trần Cao Sơn, Trưởng Khoa Độc học và dị nguyên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia giữ chức vụ Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

BNPVT

TS. Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế trao quyết định cho TS. Trần Cao Sơn

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, TS.Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao sự phát triển của Viện trong thời gian vừa qua, chúc mừng Viện đã có thêm một Phó Viện trưởng và tin tưởng vào sự phát triển của Viện trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần vào sự nghiệp nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho TS. Trần Cao Sơn trong cương vị mới.

BNPVT1

Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ và Chi ủy, Lãnh đạo Viện chúc mừng TS. Trần Cao Sơn

TS. Trần Cao Sơn bày tỏ sự cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Y tế, tập thể Chi ủy và Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tín nhiệm, tin tưởng và hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

BNPVT2

Tập thể khoa Độc học và dị nguyên chúc mừng TS. Trần Cao Sơn