Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘‘Thương người như thể thương thân’’ của dân tộc ta. Từ đây, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đanh diễn biến phức tạp, nhu cầu máu cứu người ngày càng khẩn cấp. Nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người, sáng ngày 14/02/2020, tập thể cán bộ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện – Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại nhân Lễ hội Xuân hồng 2020 tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương.

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Viện tham gia hoạt động hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2020 – Viện Huyết học - Ttruyền máu Trung ương

Một số hình ảnh cán bộ Viện tham gia hiến máu:

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-1

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-2

 

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-3

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-5

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-6

vien-kiem-attp-tham-gia-hoat-dong-hien-mau-2020-7

-------------------*****-------------------

VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.39335741. Fax: 04.39335738