THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 vị trí việc làm với 25 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú ở Việt Nam;

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

d. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

e. Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Tiêu chuẩn theo vị trí việc làm: Xem bảng kèm theo

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Lệ phí: 500.000đ/thí sinh (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

7. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp lệ phí dự tuyển: Đến hết ngày 04/6/2020 (từ 8 giờ 30phút đến 16 giờ 30phút các ngày làm việc trong tuần)

8. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.39335741.

Thí sinh xem thông tin chi tiết và download mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại website của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, địa chỉ www.nifc.gov.vn

Tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học đối với các vị trí từ số 1 đến 7:

  • Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương
  • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương

Tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học đối với vị trí số 8:

  • Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương
  • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương

Số lượng, cơ cấu viên chức tuyển dụng năm 2020

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Mã VTVL

Số lượng

Tiêu chuẩn về học vấn theo khung năng lực VTVL

1

Nghiên cứu viên hóa lý

2.1

09

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Hóa, Dược, Thực phẩm

2

Nghiên cứu viên vi sinh

2.2

05

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Sinh học, Y

3

Giám định viên chất lượng

2.3

01

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Hóa, Dinh dưỡng thực phẩm

4

Chuyên viên tổ chức hành chính

3.4

01

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Luật

5

Chuyên viên vật tư-quản trị

3.6

03

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên

6

Kế toán viên

3.10

01

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán/ Tài chính - ngân hàng

7

Kỹ sư công nghệ thông tin

3.8

01

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Máy tính và công nghệ thông tin

8

Kỹ thuật viên

2.4

04

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Dược

 

Lưu ý: Các thông tin về thời gian xét tuyển và kết quả các vòng xét tuyển sẽ đưọc thông báo trên website của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, địa chỉ www.nifc.gov.vn.