Thông báo tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức 2020

anh-thong-bao-vong-2-vien-chuc-2020-1

 anh-thong-bao-vong-2-vien-chuc-2020-2

anh-thong-bao-vong-2-vien-chuc-2020-3