THÔNG TIN GỬI MẪU THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 2 NĂM 2020

Kính gửi: Quí phòng thí nghiệm!

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (TNTT) của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành gửi mẫu tới các đơn vị đăng ký tham gia TNTT đợt 2 năm 2020 bắt đầu từ ngày 23/6/2020 (Thứ ba) bao gồm các chương trình:

1. Coenzyme Q10 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số H20.23

2. Vi sinh (Tổng VSV hiếu khí, E. coli, Coliforms) trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe V20.70

3. Kim loại (Pb, Cd, Ba, Cr, Al, Ni, Mo, Bo) trong nước mã số H20.71

4. Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Na, K, Ca) trong nước mã số H20.72

5. Lysine trong thức ăn chăn nuôi mã số H20.74

Kính đề nghị Quí đơn vị có kế hoạch về nhân lực, thiết bị, hóa chất và chất chuẩn… để tiếp nhận mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Ban tổ chức trân trọng thông báo!

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu gửi tới PTN:

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-2-nam-2020 

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-2-nam-2020-1

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-2-nam-2020-2