Từ ngày 01/10/2020, Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống nhận bài, phản biện bài và xuất bản bài trực tuyến trên website http://vjfc.nifc.gov.vn/. Tạp chí cũng đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho bản điện tử với số E-ISSN 2134-9152.

Nhằm mục đích hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản, Tạp chí Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm đã thực hiện xuất bản bản điện tử cho Tạp chí song song với bản in định kỳ.

Ngày 28/8/2020, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận số 18/TTKHCN-ISSN cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm Tạp chí Kiểm  nghiệm và An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia bản điện tử với mã số ISSN 2734-9152.

Hiện nay, Tạp chí xuất bản song song bản điện tử và bản in với các mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ như sau:

  • ISSN bản in: P-ISSN 2615-9252
  • ISSN bản điện tử: E-ISSN 2134-9152

Từ ngày 01/10/2020, Tạp chí đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống nhận bài, phản biện bài và xuất bản bài trực tuyến trên website http://vjfc.nifc.gov.vn/. Hệ thống website được xây dựng hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản tạp chí khoa học. Hiện nay, các số đã xuất bản của Tạp chí đã được phổ biến trên website với 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Tạp chí tiếp tục nhận bài đăng cho các số tiếp theo cho Số 4/2020 (tiếng Anh) và các số năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 39335735; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.