THÔNG TIN GỬI MẪU THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 4 NĂM 2020

Kính gửi: quí phòng thí nghiệm!

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (TNTT) của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành gửi mẫu tới các đơn vị đăng ký tham gia TNTT đợt 4 năm 2020 bắt đầu từ ngày 02/11/2020 (Thứ hai) bao gồm các chương trình:

  1. Xác định hàm lượng Kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong Phụ gia thực phẩm mã số H20.82
  2. Xác định Vi sinh (Tổng số VSV hiếu khí; E. coli; Coliforms và Nấm mốc) trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số V20.83

Kính đề nghị Quí đơn vị có kế hoạch về nhân lực, hóa chất, chất chuẩn … tiếp nhận mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Ban tổ chức trân trọng thông báo!

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu gửi tới PTN:

thu-nghiem-thanh-thao-dot-4-2020

thu-nghiem-thanh-thao-dot-4-2020-1

 thu-nghiem-thanh-thao-dot-4-2020-2

thu-nghiem-thanh-thao-dot-4-2020-3

thu-nghiem-thanh-thao-dot-4-2020-4