Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, mỗi quốc gia. Chất lượng VSATTP là vấn đề không những ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khoẻ của người dân, sự phát triển giống nòi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, phát triển du lịch, thương mại và uy tín quốc gia. Chất lượng VSATTP không được đảm bảo sẽ gây: ngộ độc cấp tính, ngộ độc mạn tính, các bệnh lây truyền qua thực phẩm, bệnh ung thư, …. Vì vậy, đảm bảo chất lượng VSATTP luôn luôn là một vấn đề được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

 

Để cung cấp các kiến thức lý thuyết, thực hành cơ bản về VSATP, hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm, thực hành tốt VSATTP…cho các cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thông báo liên tục mở các lớp tập huấn kiến thức VSATTP:

 

 

 

I. Đối tượng:

 

Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam trong các cơ sở sau:

 

1. Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm:

 

a) Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công nghiệp.

 

b) Cơ sở sản xuất, chế biến thủ công và thủ công nghiệp

 

2. Cơ sở kinh doanh thực phẩm:

 

a) Cơ sở bán thực phẩm

 

b) Cơ sở dịch vụ ăn uống

 

c) Cơ sở vận chuyển thực phẩm

 

II. Thời gian tập huấn: Từ 1 - 2 ngày

 

III. Nội dung tập huấn

 

1. Các kiến thức cơ bản là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận

 

a) Các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

b) Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

c) Phương pháp bảo quản vệ sinh an tòan thực phẩm (trong sản xuất - chế biến bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng...).

 

d) Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

đ) Các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

e) Các kiến thức: thực hành sản xuất tốt (GMP-Good Manufacture Practice), thực hành vệ sinh tốt (GHP-Good Hygiene Practice), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point).

 

2. Các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

IV.Quyền lợi học viên: Sau khóa tập huấn học viên nhận Giấy chứng nhận do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cấp.

 

V. Phí đào tạo: Đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện.

 

6. Địa điểm đào tạo: Tại Viện hoặc theo thỏa thuận.

 

 

 

Mọi chi tiết liên hệ:

 

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

 

Đ.c:  65 Phạm Thận Duật- Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội

ĐT: 043 933 1817 hoặc gặp Ths. Nguyễn Thị Giang (0904091388) để được tư vấn
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.