Hưởng ứng phong trào thanh niên sáng tạo, xung kích, các cán bộ trẻ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ.

            Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVII là hoạt động khoa học truyền thống, tập trung quy mô lớn được triển khai trong các đơn vị y tế quân, dân y trên địa bàn Hà Nội. Các cán bộ trẻ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tham gia nhiều kỳ liên tục và đạt nhiều thành tích cao. Tiếp nối truyền thống đó đến với Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVII tổ chức tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức, đoàn thanh Niên Viện mang đến 02 kỹ thuật và đều đạt giải.

            Một số hình ảnh trong Hội thao:

HTKT1

Lễ khai mạc và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia 

HTKT3

HTKT4

HTKT2

Giải nhất với kỹ thuật xác định asen trong nước mắm

HTKTTT

Đoàn Thanh niên CSHCM Viện