Nhằm góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho các cán bộ chuyên ngành hóa của Viện, ngày 27/4/2017, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã mời chuyên gia về lĩnh vực hóa phân tích của trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đến bổ trợ kiến thức về “Các phương pháp sắc ký” cho các cán bộ của Viện.

Đến hướng dẫn và giảng bài cho lớp tập huấn có TS. Nguyễn Thị Ánh Hường, giảng viên giảng dạy hóa phân tích của Bộ môn hóa phân tích Trường Đại học Khoa học tự nhiên, chuyên gia của Viện.

Nội dung giảng dạy và trao đổi bao gồm:

-         Khái niệm sắc ký

-         Cơ sở lý thuyết của sắc ký

-         Các thiết bị dung trong trong sắc ký

-         Các phương pháp sắc ký

Trong quá trình học tập, bổ trợ kiến thức, các cán bộ học tập đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận. Việc tổ chức lớp bổ trợ kiến thức là cơ hội để các cán bộ của Viện được học hỏi và trao đổi kiến thức góp phần củng cố vững chắc các kiến thức đã được trang bị trước đó.

Một số hình ảnh của hoạt động tập huấn

THH1

THH2

Phòng KHĐT&CĐT