Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng giúp các đơn vị tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác các kết quả phân tích, đồng thời đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên. Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo rất được các cơ quan công nhận quan tâm đặc biệt đối với các phòng thử nghiệm thực hiện theo ISO/IEC 17025.

           Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với vai trò là đơn vị trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua viện đã tổ chức thành công nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo lĩnh vực hóa lý, vi sinh trong thực phẩm, thực phẩm chức năng, thức ăn chăn nuôi, nước đúng yêu cầu quy trình, kỹ thuật ISO/IEC 17043 và đã được công nhận bởi tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation), số chứng chỉ: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Thực hiện kế hoạch thử nghiệm thành thạo năm 2017, ngày 31/5/2016 và 01/6/2017 ban tổ chức thử nghiệm thành thạo Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành tạo mẫu đối với 03 chương trình như sau:

TT

Tên chương trình

Mã số

Chỉ tiêu phân tích

1

Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong cà phê

H17.4

1. Caffein

2. Độ ẩm

2

Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong TPCN

H17.15

Lysine

3

Thử nghiệm thành thạo kim loại trong TPCN

H17.47

1. Sắt (Fe)

2. Kẽm (Zn)

Dự kiến thời gian gửi mẫu và các tài liệu cho các đơn vị vào ngày 10/6/2017, kính đề nghị các phòng thử nghiệm chuẩn bị phương tiện để phân tích kịp thời và trả kết quả đúng hạn như trong hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh quá trình tạo mẫu và mẫu:

tnttdot21

tnttdot22

tnttdot23

tnttdot24