Tiếp tục công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn làm công tác kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia mời chuyên gia TS. Nguyễn Thị Ánh Hường - Trường Đại học Khoa học tự nhiên tập huấn về “Ứng dụng phương pháp quang phổ trong kiểm nghiệm thực phẩm”, thời gian khóa tập huấn kéo dài 3 ngày, gồm các nội dung chính sau:

-         Cơ sở lý thuyết về quang phổ

-         Giới thiệu các kỹ thuật phân tích quang phổ hiện đại

+ Quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis)

+ Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

+ Quang phổ phát xạ nguyên tử (OES, AES)

+ Quang phổ huỳnh quang

+ Quang phổ hồng ngoại IR.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

THQP1

THQP2