Được sự quan tâm, sát sao chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Hồng Hảo - Viện trưởng, về việc nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ Viện, ngày 05, 07 tháng 7 năm 2017, Viện Kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tổ chức các Hội đồng thông qua đề cương của 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2017.

          Trong 11 đề tài ngiên cứu có 07 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực hóa học, 04 đề tài thuộc lĩnh vực sinh học:

          Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực hóa học:

          1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số cấu tử tạo hương bằng phương pháp sắc ký.

          2. Tối ưu hóa điều kiện xác định một số anthocyanidin trong rau, củ, quả bằng phương pháp LC/MS/MS sử dụng mô hình đa biến.

          3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích Crinamidin trong nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật GC-MS.

          4. Ứng dụng ICP-MS bước đầu đánh giá mức độ ô nhiễm một số kim loại nặng trong thực phẩm gần khu khai thác mỏ Núi Pháo.

          5. Xác định thành phần của một số loại ngũ cốc phổ biến tại Hà Nội.

          6. Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời một số nitrosamines trong thịt hun khói tại Hà Nội.

          7. Xây dựng và thẩm định phương pháo xác định chất dị nguyên casein trong thực phẩm .

          Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học:

          1. Xây dựng quy trình phân tích kháng sinh đồ.

          2. Phát triển phương pháp real-time PCR định lượng nhanh các chủng thuộc bifidobacterium.

          3. Xác định sán lá nhỏ loại O.viverrini trong một số cá/ốc nước ngọt bằng kỹ thuật sinh học phân tử (PCR) tại tỉnh Bình Định.

          4. Sự lưu hành và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn đường ruột Enterobactericaceae trong một số loại rau ăn sống.

          Chủ tịch và Thành viên của các Hội đồng khoa học gồm các Giao sư, Phó Giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa học phân tích, vi sinh vật.

          Tại buổi học thông qua đề cương cho 11 đề tài, các thành viên của các Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao bản báo cáo, nỗ lực của các chủ nhiệm đề tài và ý nghĩa thực tiễn của các đề tài nghiên cứu. Sauk hi thảo luận, thống nhất, Hội đồng Khoa học đã quyết định thông qua các đề cương nghiên cứu của 11 đề tài nghiên cứu khoa học của Viện, cần sửa chữa theo sự góp ý của các thành viên Hội đồng.

          Một số hình ảnh liên quan:

HDTQDT1

HDTQDT2

HDTQDT3

HDTQDT4

 Phòng KHĐT&CĐT