Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các phòng thử nghiệm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo hóa lý, vi sinh vật trong các đối tượng thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước …và đã được nhiều phòng tham gia rất nhiệt tình. Căn cứ vào công văn thư mời số 438/VKNQG-TLCC ngày 08 tháng 6 năm 2017; Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia các chương trình, hiện nay Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo đã tiến hành tạo mẫu cho các chương trình như sau.

TT

Tên chương trình

Chỉ tiêu phân tích

Mã số

1

Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong sữa

Listeria monocytogens Enterobacteriace

V17.85

2

Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm

Tổng số vsv hiếu khí

Tổng NM-NM

V17.86

3

Thử nghiệm thành thạo kim loại nặng trong nước giải khát

Pb, Cd

H17.39

4

Thử nghiệm thành thạo cam thảo, đương quy trong TPBVSK

Cam thảo, Đương quy

H17.50

5

Thử nghiệm thành thạo Glucosamin trong TPCN

Glucosamin

H17.52

       

6

Thử nghiệm thành thạo Aflatoxin trong bột ngô

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

H17.82

7

Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Độ ẩm; Tro; Protein; Lipid; Vitamin A; Vitamin E

H17.83

8

Thử nghiệm thành thạo khoáng chất trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ca; Fe

H17.84

9

Thử nghiệm thành thạo Histamin trong nước mắm

Histamin

H17.24

10

Thử nghiệm thành thạo hóa chất bảo vệ thực vật rau, quả

Chlorpyrifos, Permethrin, Carbofuran

H17.28

11

Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong rượu

Etanol, Metanol, Aldehyt, Fufurol, Este, Rượu bậc cao

H17.81

12

Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm

E.Coli, Tổng số vsv hiếu khí, Staphylococci dương tính với coagulase

V17.80

13

Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong TPCN

Tổng số vsv hiếu khí

E.coli

Coliforms

V17.59

14

Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong Nước

Coliforms

E.coli

Streptococcus faecalis

Pseudomonas aeruginosa

V17.76

Dự kiến từ 01/8/2017 đến 15/8/2017 ban tổ chức sẽ gửi mẫu cho các đơn vị đã đăng ký, kính đề nghị các phòng thử nghiệm chuẩn bị phương tiện để phân tích kịp thời và trả kết quả đúng hạn như trong hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh quá trình tạo mẫu và mẫu:

TMTNTT1

TMTNTT2

TMTNTT3

TMTTT4

TMTNTT5