Sau khi phân tích, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất của các mẫu thử nghiệm thành thạo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 17043.Ngày 21/8/2017, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện đã gửi mẫu và các tài liệu liên quan cho các đơn vị đăng ký tham gia (Bản hướng dẫn phân tích, phiếu xác nhận tình trạng mẫu, phiếu kết quả, phiếu thăm dò…) của 15 chương trình đợt 3 năm 2017, bao gồm:

 1. Thử nghiệm thành thạo xác định hàm lượnghistamin trong nước mắm H17.24
 2. Thử nghiệm thành thạo hóa chất bảo vệ thực vật trong rau quả H17.28 (Chlorpyrifos; Permethrin; Carbofuran)
 3. Thử nghiệm thành thạo kim loại nặng trong thực phẩm chức năng H17.39 (Chì; Cadimi)
 4. Thử nghiệm thành thạo định tính cam thảo, đương qui trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe H17.50
 5. Thử nghiệm thành thạo Glucosamine trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe H17.52
 6. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm chức năngV17.59 (Tổng số VSV hiếu khí; E.Coli; Coliforms)
 7. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm chức năng V17.62 (Tổng số nấm men – nấm mốc)
 8. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong nước V17.76 (Coliforms; E.coli; Streptococcus faecalis; Pseudomonas aeruginosa)
 9. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm V17.80 (Tổng số VSV hiếu khí; E.coli; Staphylococci dương tính với coagulase)
 10. Thử nghiệm thành thạo hóa lý trong rượu H17.81 (Etanol; Methanol; Aldehyt; Este; Rượu bậc cao; Furfurol)
 11. Thử nghiệm thành thạo Aflatoxin trong bột ngô H17.82 (Aflatoxin B1; Aflatoxin B2; Aflatoxin G1; Aflatoxin G2)
 12. Thử nghiệm thành thạo hóa lý và vitamin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe H17.83 (Tro; Độ ẩm; Protein; Lipid; Vitamin A; Vitamin E)
 13. Thử nghiệm thành thạo kim loại trong thực phẩm chức năng H17.84 (Sắt, Canxi)
 14. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong sữa V17.85 (Listeria monocytogens; Enterobacteriace)
 15. Thử nghiệm thành thạo vi sinh trong thực phẩm V17.86 (Tổng số VSV hiếu khí; Tổng số Nấm men - Nấm mốc; B.cereus)

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng của chương trình TNTT, đề nghị các phòng thử nghiệm khi nhận được mẫu thực hiện phân tích ngay theo thời gian khuyến cáo và gửi kết quả về cho ban tổ chức đúng quy định. (Chú ý: Trước khi phân tích cần lắc, trộn mẫu cho kỹ để đảm bảo tính đồng nhất của mẫu)

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu đã gửi:

tntt228

tntt2282

tntt2283

tntt2284