Sau khi phân tích, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất của mẫu thử nghiệm thành thạo xác định Bacillus tổng số trong chế phẩm sinh học đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 17043. Ngày 05/9/2017, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện đã gửi mẫu và các tài liệu liên quan cho các đơn vị đăng ký tham gia (Bản hướng dẫn phân tích, phiếu xác nhận tình trạng mẫu, phiếu kết quả, phiếu thăm dò…) của chương trình thử nghiệm thành thạo xác định Bacillus tổng số trong chế phẩm sinh học nằm trong kế hoạch thử nghiệm thành thạo đợt 4 năm 2017 của Viện.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng của chương trình TNTT, đề nghị các phòng thử nghiệm khi nhận được mẫu thực hiện phân tích ngay theo thời gian khuyến cáo và gửi kết quả về cho ban tổ chức đúng quy định.

Chú ý : Khi tiến hành phân tích mẫu, PTN nên đọc kỹ hướng dẫn phân tích mẫu gửi kèm trong hồ sơ gửi mẫu.

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu đã gửi:

gmttd41

gmttd4

gmttd42