Sau khi phân tích, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất của các mẫu thử nghiệm thành thạo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 13528:2015 (second edition 2015-08-01, corrected version 2016-10-15).Ngày 12/12/2017, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã gửi mẫu và các tài liệu liên quan cho các đơn vị đăng ký tham gia (Bản hướng dẫn phân tích, phiếu xác nhận tình trạng mẫu, phiếu kết quả, phiếu thăm dò ý kiến…) của 06 chương trình đợt 5 và đợt 6 năm 2017, bao gồm:

  1. Thử nghiệm thành thạo xác định hàm lượngTartrazine trong thức ăn chăn nuôi H17.88
  2. Thử nghiệm thành thạo xác định vi khuẩn Lactic trong thức ăn chăn nuôiV17.90
  3. Thử nghiệm thành thạoxác định Bacillus spp trong thức ăn chăn nuôiV17.91
  4. Thử nghiệm thành thạo xác định Saccharomyces trong thức ăn chăn nuôiV17.92
  5. Thử nghiệm thành thạo xác định Đường tổng số trong thức ăn chăn nuôi H17.93
  6. Thử nghiệm thành thạo xác địnhBeta-glucan tổng số trong thức ăn chăn nuôi H17.94

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng của chương trình TNTT, đề nghị các phòng thử nghiệm khi nhận được mẫu thực hiện phân tích ngay theo thời gian khuyến cáo và gửi kết quả về cho ban tổ chức đúng quy định.

(Chú ý: Trước khi phân tích cần lắc, trộn mẫu cho kỹ để đảm bảo tính đồng nhất của mẫu)

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu đã gửi:

GMTNTT1

GMTNTT2

GMTNTT3

GMTNTT4