Nhằm phổ biến và triển khai Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, ngày 02/02/2018, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia long trọng tổ chức buổi “Hội thảo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII” cho toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Địa điểm: tại Hội trường của Viện

Nội dung: nội dung của 04 Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng (bao gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Đến tham dự khai mạc có đồng chí PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, đồng chí TS. Trần Văn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Đến tham gia giảng dạy có TS. Đỗ Việt Hà, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc đồng chí Lê Thị Hồng Hảo đã quán triệt toàn thể cán bộ của Viện học tập nghiêm túc để thấm nhuần nội dung của nghị quyết.

Tại buổi Hội thảo học tập, các công chức, viên chức, người lao động của Viện đã học tập hăng say, nghiêm túc, ghi chép đầy đủ. Kết quả, buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

             Một số hình ảnh của buổi hội thảo học tập:

NQ

NQ1