Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2018 dự kiến vào tháng 10/2018 với các nhóm chủ đề như sau:

-         Thực phẩm và các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm

-         Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong kiểm nghiệm thực phẩm

-         Các hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm

          Tiếp theo THÔNG BÁO SỐ 1 ngày 01/2/2018, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trân trọng kính mời các các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp,... trong nước và quốc tế tham gia gửi bài, tham dự, triển lãm và trình bày báo cáo tại Hội nghị.Tất cả các bài gửi đăng, sau khi phản biện, sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị và/hoặc Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. Những bài báo có chất lượng tốt nhất, được các chuyên gia phản biện đồng ý, sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học.

Lệ phí gửi bài tiếng Việt là 700.000 đồng, bài tiếng Anh là 1.000.000 đồng, bài không đủ chất lượng đăng trên Tạp chí sẽ không hoàn lại kinh phí (theo quy định của Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học).

          Thời hạn đăng ký và nộp bài toàn văn trước ngày 31/5/2018.

Thông tin chi tiết về Hội nghị xin vui lòng liên hệ:

ThS. Vũ Thị Thu Hương - Phòng Khoa học Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024 - 39335735

Attachments:
Download this file (Thong bao so 2 dang Website.pdf)Thong bao so 2 dang Website.pdf[ ]740 kB