Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng giúp các đơn vị tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác các kết quả phân tích, đồng thời đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên. Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo rất được các cơ quan công nhận quan tâm đặc biệt đối với các phòng thử nghiệm thực hiện theo ISO/IEC 17025.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với vai trò là đơn vị trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Viện) đã thực hiện nhiều chương trình TNTT phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010. Hiện nay, Viện đã được công nhận bởi tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation), số chứng chỉ: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Nhằm hỗ trợ các PTN có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy kết quả phân tích của đơn vị, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO/IEC 17025). Đợt 2 năm 2018, Viện dự kiến triển khai tổ chức một số chương trình thử nghiệm thành thạo như file đính kèm dưới đây, kính mời quý PTN đăng ký tham gia theo mẫu phiếu đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý PTN

            Xin trân trọng cảm ơn./.