Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với vai trò là đơn vị trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những năm qua Viện đã thực hiện nhiều chương trình TNTT phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010. Viện đã được công nhận bởi tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation), số chứng chỉ: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng giúp các đơn vị tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác các kết quả phân tích, đồng thời đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên. Hiện nay, các yêu cầu và chính sách của các đơn vị công nhận như BoA, A2LA, ILAC thì việc tham gia thử nghiệm thành thạo hay so sánh liên phòng là một yêu cầu bắt buộc để đánh giá và duy trì tình trạng công nhận PTN phù hợp theo ISO/ IEC 17025.

Nhằm hỗ trợ các PTN đã được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (BNN) và Cục Chăn nuôi – BNN chỉ định kiểm nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy kết quả phân tích của đơn vị, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO/IEC 17025). Tháng 10/2018, Viện phối hợp với Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo về hóa lý, nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý PTN

            Xin trân trọng cảm ơn./.