Năm: 2014

Số/Ký hiệu                   100/2014/NĐ-CP


Ngày ban hành             06/11/2014


Ngày có hiệu lực          01/03/2015


Cơ quan ban hành         Chính phủ


Phân loại                       Nghị định


File đính kèm               Tải file