Hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm 2024 (FCC 2024)

 

logo5.png

 

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm 2024 (FCC 2024) với chủ đề chính của Hội nghị là "Kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ".

 

Các chủ đề chính của Hội nghị:

• Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm;
• Dinh dưỡng và Phụ gia thực phẩm;
• Vi sinh vật trong thực phẩm;
• Độc tố và chất ô nhiễm;
• Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm;
• Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 

Thời gian đăng ký và nộp bài

Thời hạn đăng ký gửi bài 30/4/2024
 Thời hạn nộp bài  30/6/2024 
 Thời hạn phản hồi kết quả  15/9/2024
 Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị  30/9/2024
 Thời gian diễn ra hội nghị (dự kiến)  24-25/10/2024

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM 2024

 

Địa điểm: Hà Nội
Thời gian dự kiến: Từ ngày 24 đến ngày 25/10/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tài trợ

Tài trợ và Triển lãm

Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm:
- Quảng cáo thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.
- Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.
(Xin liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn chi tiết)