logo5.png

 

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm 2022 (FCC 2022) với các nhóm chủ đề như sau:

 

 

Các chủ đề chính của Hội thảo

• Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hóa học và vi sinh;
• Đánh giá nguy cơ về hóa chất và vi sinh vật trong thực phẩm;
• Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong kiểm nghiệm thực phẩm;
• Các hoạt động so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm.

 

Thời gian đăng ký và nộp bài

 Thời hạn nộp bài tóm tắt  31/5/2022 
 Thời hạn nộp bài toàn văn 31/7/2022
 Thời hạn phản hồi kết quả bài toàn văn  15/9/2022
 Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị  10/10/2022
 Thời gian diễn ra hội nghị  20 - 21/10/2022

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM 2022

 

Địa điểm: Hà Nội
Thời gian dự kiến: từ ngày 20 - 21/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tài trợ

Tài trợ và Triển lãm

Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm:
- Quảng cáo thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.
- Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.
(Xin liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn chi tiết)